تشکیل کمیته مشاوران جوان صنعت و معدن در استان سمنان

غلامرضا مؤدب مشاور هماهنگی امور استان‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تشکیل کمیته مشاوران جوان برای نخستین بار در استان سمنان اجرایی شد و تعمیم آن به سایر سازمانها و استانها در دستور کار است.
وی اظهار داشت: این کمیته به‌صورت خودجوش و متشکل از جوانانی تحصیل‌ کرده است که در حوزه علم و صنعت ایجادشده است.

مؤدب بیان کرد: کمیته مشاوران جوان برای نخستین بار در کشور در استان سمنان تشکیل‌ شده است.

مشاور هماهنگی امور استان‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این حرکت خودجوش مصداق بارزی از عمل به توصیه رهبری در حوزه آتش به اختیار است که باید به سایر استانها در سراسر کشور و حتی دیگر سازمانها تعمیم یابد.

وی اذعان کرد: حضور مشاوران جوان و کارآمد در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان میتواند زمینه‌ ساز ایجاد اشتغال و رونق تولید در این بخش باشد.